For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for Jøde først og så for Greker.

Pinsemenigheten Elim Evje skal være

  • en rusfri menighet
  • Stå for ekteskap mellom mann og kvinne
  • Ikke praktisere vielse av gjengifte i menighetslokalet.
  • Vi vil være en menighet som støtter Israel, landet og folket.

Abraham fikk landløftet og løftet om et folk . 1 Mos. 13:13-15 Løft nå dine øyne og se fra det sted der du står, mot nord, mot syd, mot øst og mot vest. For hele det landet som du ser, til deg vil jeg gi det for alle tider.

1 Mos. 15: 15 Se nå opp mot himmelen og tell stjernene hvis du er i stand til å telle dem! Og han sa til ham: Slik skal din ætt bli.

1 Mos 22: 16-17 Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ætt skal ta sine fienders porter i eie.

Og hva har skjedd: I 1948 fikk Israel landet sitt tilbake, men etter løftene skal de ha mye mer. Og i dag er det kommet hjem ca 9 mill Jøder fra alle verdens land, og stadig vender jøder hjem til Israel.

Det bygges Messianske menigheter, Jøder og arabere som tar imot Jesus Kristus som sin frelser. I dag er det ca 200 Messianske menigheter i Israel. Be om beskyttelse for Israel, og for frelse både til Jøder og arabere.

Paulus sier: