Pinsemenigheten på Evje ble stiftet 29. Juni  1972. Evangelist Egon Falck var pådriver til menighetsdannelsen. Det ble skrevet retningslinjer for menigheten. Ved menighetsdannelsen ble tjueseks medlemmer registrert, og det ble innsatt fire eldste. De fire eldste var Theodur Gautestad, Jon Gautestad, Eivind Mykland og som ledende eldste, Hermann Ormestad.  Alle ble innsatt til prøve for ett år.

Navneforslaget kom fra Evangelist Egon Falck. Han mente «Elim» var et høvelig navn, hentet fra 2 Mosebok 15:  26-27, fordi der var det tolv vannkilder og sytti palmetrær. Israelsfolket slo leir ved vannkildene, som kan være et bilde på et sted der vi får alt vi trenger til. Der er Helbredelse i Guds Ord, der er Gud vår far, Jesus Kristus, Guds sønn og Den Hellige Ånd, som en stadig sprudlende kilde.

Da menigheten ble dannet hadde de ikke eget lokale, så de måtte leie rom på forskjellige steder, og mange av møtene ble holdt rundt om i hjemmene. Det var en stor dag i 1976 da menigheten kunne flytte inn i eget hus, sentralt i Evje sentrum. Innvielsen av lokalet ble høytidelig markert med Pinsestevne, der mange av landsdelens vitner og sangkrefter var med.

Møtevirksomheten har vært utstrakt, en tid hadde menigheten to utposter. Det er blitt arrangert teltmøter og stevner og andakter på forskjellige sykehjem. Regelmessige møter på lokalet Elim, var en selvfølge. Menigheten har blitt betjent med to forstandere. Forstanderparet Helga og Olav Overskott var her i tre år (september 1982-1985) og Forstander Vilhelm Langemyr i vel ni år (1996-2005). Ledende eldste Åge Jacobsen (2006-2011). Ledende eldste Tove Ingeborg Hasven Tveitå (2012- april 2019). Forstander Thomas Johannessen (april 2019- august 2020). Ledende eldste Ellen Cecilie Møllen, hun er styreleder og daglig leder fra september 2020. Elim har det siste året (2021-2022) hatt to utposter, det er  Uleberg gård og på Bygland. Vi har støttet familen Aasebø som misjonærer i Thailand i en årrekke, de er utsendt fra Salt kirken i Bergen. Våre misjonærer i Thailand er Eva og Håkon og barna Joel, Benjamin og Hanna.