Dette tror vi på

Vi tror Bibelen er Guds ufeilbarlige ord  (2. Tim. 3:16, John. 17:17).

Vi tror på en treeing Gud: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd (1 Mos. 1:26, Matt. 28: 19).

Vi tror at Jesus Kristus, Guds sønn, er den eneste veien til frelse og evig liv. Vi tror mennesker blir frelst ved å tro i sitt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde og bekjenne (si ut) med sin munn at Jesus er Herre (Rom 10: 1-10, John. 1:12, Ef. 2:28).

Vi tror at de som har kommet til tro på Jesus Kristus skal døpes i vann med full neddykkelse. Dåpen er en lydighetshandling etter Jesu befaling (Markus 16:16, Kol. 3: 9-10, Rom. 10:9).

Vi tror at alle kristne skal tilhøre en lokal menighet. Her skal de undervises og trenes til tjeneste: Å vinne mennesker for Gud (Mark. 16: 15-20, Matt. 2: 19, Hebr. 10:25, Ef. 4:11-19).

Vi tror at nattverden/brødsbrytelsen skal være et minnemåltid om Jesu død og oppstandelse. Denne er en naturlig del av det kristne fellesskapet  ( 1. Kor. 11: 23-29).

Vi tror at alle kristne kan oppleve en overnaturlig kraft ved Den Hellige Ånd og tale i tunger (Matt. 3:11).

Vi tror alle kristne er kalt til å leve et liv med Jesus og bli mer lik Ham (Gal. 5:22).

Vi tror at Gud helbreder i dag,  på samme måte som i evangeliene og Apostlenes Gjerninger. Derfor praktiserer vi bønn for syke. (Hebr. 13:8)

Vi tror at Jesus kommer tilbake for å hente de troende til Himmelen, hvor vi skal leve et evig liv med Ham (1.Tess. 4:1-17, Åp. 20 og 21).