Dette er hjemmesidene til Evje Pinsekirke Elim. Menigheten er en satelittmenighet under Filadelfia Vennesla, som er tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge. Elim Evje er en fri og selvstendig lokalmenighet med egen ledelse. Elim Evje er eneste frikirkelige menighet i bygda, og lokalet ligger midt i Evje sentrum, i Taubanegata, 20.

Velkommen til Elim Evje Pinsekirke